هرچند تصمیم مسکو برای انتقال «تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی» به کشور همسایه و متحد خود بلاروس با واکنش شدید...
timer trk_px
timer trk_px
timer trk_px
 
 

ویدئوی روز

 
 

احیای کشاورزی در فوکوشیمای ژاپن ۱۲ سال پس از فاجعه هسته‌ای

 
  احیای کشاورزی در فوکوشیمای ژاپن ۱۲ سال پس از فاجعه هسته‌ای